top of page

VÅR VISION

Att hjälpa människor att uppnå en stigmafri typ 2-diabetesresa.

Tur grupp

Vår  Berättelse

Det är vår starka övertygelse att stigmat förknippat med att diagnostiseras med T2D skiljer sig mycket från systertillståndet T1D. Stigma hänvisar till upplevelser av negativa känslor som uteslutning, avvisande eller skuld på grund av den upplevda stigmatiseringen av att ha diabetes 2. Den mest rapporterade upplevelsen av diabetesstigma (oavsett diabetestyp) var uppfattningen av att ha ett karaktärsfel/-misslyckande av personligt ansvar (81%), följt av

uppfattning om att vara en belastning för hälso- och sjukvården (65%). Eftersom den klassiska förståelsen av T2D-debut och riskfaktorer är att de är relaterade till livsstil och val, medför det en stor och unik börda, enligt vår mening, för de människor som lever med detta tillstånd.

 

Det första steget är att erkänna det unika hos varje klinisk enhet och sedan bygga en gemenskap som kan hjälpa till att hantera stigmatiseringen av T2D-debut.

Vårt  bidrag till att besegra typ 2-diabetesstigma

Låt oss arbeta ihop

Välkommen till vår podcastserie 


Vi inbjuder dig att gå med i vår i en thougintensiv diskussion om vår MyIDT2D-vision, våra motiv och vetenskapen bakom våra ansträngningar. 

IMG_6474.jpg

KONTAKT

Köpenhamn, Danmark

Thanks for submitting!

bottom of page