top of page

RESSOURCER

Screen Shot 2021-10-19 at 1_edited_edited_edited_edited.png

SOCIAL STIGMA VED DIABETES

EN RAMME FOR AT FORSTÅ ET VOKENDE PROBLEM FOR EN TILTAGENDE EPIDEMI

En omfattende forståelse af den sociale og psykologiske virkning af diabetes mellitus er vigtig for at informere om politik og praksis. Et potentielt betydningsfuldt, men alligevel underundersøgt, problem er det sociale stigma omkring diabetes. Denne narrative gennemgang trækker på litteratur om sundhedsrelateret stigma ved diabetes og andre kroniske tilstande for at udvikle en ramme for forståelse af diabetesrelateret stigma. Vores gennemgang af litteraturen viste, at personer, der ikke har diabetes, antager, at diabetes ikke er en stigmatiseret tilstand. I modsætning hertil rapporterer personer med diabetes, at stigmatisering er en væsentlig bekymring for dem, oplevet på tværs af mange livsdomæner, f.eks. på arbejdspladsen, i forhold. Oplevelsen af diabetesrelateret stigmatisering har en betydelig negativ indvirkning på mange aspekter af psykologisk velvære og kan også resultere i suboptimale kliniske resultater for personer med diabetes. Vi foreslår en ramme, der fremhæver årsagerne (bebrejdelsesholdninger, følelser af frygt og afsky og det følte behov for at håndhæve sociale normer og undgå sygdom), oplevelser (at blive dømt, afvist og diskrimineret) og konsekvenserne (f.eks. , dårligere psykologisk velvære og suboptimal egenomsorg) af diabetesrelateret stigmatisering og identificerer også potentielle afhjælpende strategier til at reducere diabetesrelateret stigmatisering og/eller forbedre mestring og modstandskraft blandt mennesker med diabetes. Den systematiske undersøgelse af erfaringer, årsager og konsekvenser af diabetes-relateret stigmatisering er en presserende forskningsprioritet.

Screen Shot 2021-10-19 at 10.16_edited.jpg

STIGMA HOS MENNESKER MED TYPE 1 ELLER TYPE 2 DIABETES

Denne undersøgelse måler kvantitativt diabetesstigma og dets tilhørende psykosociale påvirkning hos en stor population af amerikanske patienter med  type 1- eller type 2-diabetes ved hjælp af en online-undersøgelse sendt til 12.000 personer med diabetes. Et flertal af respondenterne med type 1 (76 %) eller type 2 (52 %) diabetes rapporterede, at diabetes kommer med stigma. Opfattelsen af stigmatisering var signifikant højere blandt respondenter med type 1-diabetes end blandt dem med type 2-diabetes, med den højeste forekomst hos forældre til børn med type 1-diabetes (83 %) og den laveste forekomst i  mennesker  med  type  2  diabetes, der gjorde det  ikke bruge insulin (49%).
Vores resultater tyder på, at en foruroligende høj procentdel af mennesker med diabetes oplever stigmatisering, især dem med type 1- eller type 2-diabetes, som er i intensiv insulinbehandling. Oplevelsen af stigmatisering påvirker uforholdsmæssigt dem med et højere BMI, højere A1C og dårligere selvrapporteret blodsukkerkontrol, hvilket tyder på, at dem, der har brug for mest hjælp, også er mest påvirket af stigmatisering.

Screen Shot 2021-10-19 at 10.32.02 PM.png

HENVISER TIL DIABETES  & STIGMA  INGEN  VÆLGER  DIABETES

Denne rapport er baseret på interviews med 52 voksne med diabetes (type 1 og type 2) og nationale undersøgelser af 1.078 voksne med type 1-diabetes (i alderen 18-75 år) og 1.264 voksne med type 2-diabetes (i alderen 22-75 år). 
Dataene blev indsamlet og analyseret af: Dr. Jessica Hateley-Browne, Dr. Elizabeth Holmes-Truscott, Dr. Kylie Mosely, Ms Jasmine Schabert, Dr. Adriana Ventura og Professor Jane Speight. Kilder er angivet i slutningen af denne rapport.

bottom of page